Opatowski Teatr Rozmaitości dopiero co rozpoczyna swoją działalność. Trwają przygotowania do wystawienia sztuki „Porwanie Sabinek” według Franza i Paula Schontana w przekładzie Juliana Tuwima. Opiekunem i reżyserem zespołu jest starszy instruktor teatralny pani Dorota Jopek.

OPATOWSKI TEATR ROZMAITOŚCI