Dnia 27- 29 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbył się " XLVII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych" zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wydarzenie to jest najważniejszym festiwalem śpiewaków i kapel ludowych w Polsce. Obfituje w wiele atrakcji, w tym: warsztaty muzyczno-rękodzielnicze "Ence Pence" dla dzieci , Warsztaty taneczne oraz warsztaty śpiewu białym głosem. Podczas festiwalu istniała niepowtarzalna okazja zaopatrzenia się w nietypowe instrumenty związane ze sztuką ludową, jak np. lira korbowa, cytra, fujarki, surdynka, heligonka , nyckelharpa czy bandoneon. Nie trzeba chyba dodawać, że celem festiwalu jest przede wszystkim dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywienie tych tradycji w społeczeństwie. W tym roku w imprezie uczestniczyło 16 kapel, 15 instrumentalistów, 22 śpiewaków, 27 zespołów śpiewaczych oraz 13 solistów i grup w kategorii folkloru rekonstruowanego. Nasze rodzinne strony reprezentowali Stanisław Witowski i Kapela Kieleckiego Taboru Domu Tańca, którzy wystąpili dnia 28 czerwca w Klubie "Tyndyryndy" przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.Stanisław Witkowski na co dzień występuje w Opatowskiej Orkiestrze Dętej im. Józefa Grudnia przy OOK oraz Kapeli Ludowej Ziemi Opatowskiej, również związanej z działalnością Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

STANISŁAW WITKOWSKI I KAPELA KIELECKIEGO TABORU DOMU TAŃCA PODCZAS "XLVII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH" W KAZIMIERZU DOLNYM 28.06.2013r.

28 czerwca, wraz z zakończeniem roku szkolnego, w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku kulturalnego we wszystkich sekcjach działających w ośrodku. Gośćmi uroczystości byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie - Tomasz Staniek, zastępca Przewodniczącego Andrzej Żychowski, radne: Beata Wrzołek i Grażyna Arczewska. Przy pełnej widowni zaprezentowała się grupa przedszkolna współpracująca z sekcją taneczną, która przygotowała bajkę pt. "Jak świętokrzyska czarownica Jaga po Polsce wędrowała". Grupa 6-latków z SZS nr 2 w Opatowie wykonała brawurowy układ taneczny, tu mogliśmy podziwiać walca angielskiego, cha chę i sambę. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowało Studio Piosenki: Aleksandra Wicha, Natalia Pyszczek, Natalia Dziama, Magdalena Jakutowicz, Szymon Banaś, Sara Kot, Krystian Łata, Mateusz Woźniak, Wiktoria Seweryńska, Klaudia Bełczowska, Julia Iskra, Paulina Andzel, Sara Al Kantar i zespół wokalny Flame. Entuzjastycznie przez publiczność został przyjęty Klub Tańca Towarzyskiego "Promenada". W ich wykonaniu widzowie mogli podziwiać między innymi rumbę, sambę i walca wiedeńskiego. Na scenie zaprezentowała się również dziecięca grupa teatralno - recytatorska z przedstawieniem pt. :"Wakacyjna przygoda". Do łez rozbawiła widownie młodzieżowa grupa teatralna ze skeczem "Tancerze". Na zakończenie programu artystycznego wystąpił zespół tańca nowoczesnego z układem "Thriller". Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników sekcji działających w Opatowskim Ośrodku Kultury.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO 28.06.2013r.

W miniony piątek, 21 czerwca br. w kawiarni "Gwarek" OOK odbył się Dzień Działacza Kultury. Zasłużeni dla kultury opatowskiej zostali uhonorowani z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Andrzeja Chanieckiego oraz dyrektora OOK Andrzeja Klimonta pamiątkowymi dyplomami, podziękowaniami oraz nagrodami książkowymi: Irena Szczepańska, Barbara Wit-Kargul, Aleksandra Gromek-Gadkowska, Marian Bielec, Stanisław Witkowski i Władysław Słapek . Następnie z rąk dyrektora OOK podziękowania otrzymali: Andrzej Chaniecki, Tomasz Staniek, Artur Kargulewicz, Andrzej Żychowski, Grzegorz Maliński, Grażyna Arczewska, Norbert Staniszewski, Monika Kościołek, Martyna Rusak ,Elżbieta Chodorek, Jarosław Czub, Waldemar Węglewicz, Krzysztof Skowron, Joanna Bińczak, Anna Dziarmaga, Justyna Chamera, Ligia Janda, Teresa Opałka, Anna Nowak, Barbara Kasińska, Tomasz Świątek, Aneta Werońska, ks. Artur Barański, .o. Anicet Gruszczyński, o. Sylwester Gulba, Marianna Bieniek, Andrzej Soroka, Zofia Niedbała, Zbigniew Nogal, Andrzej Nowak, Michał Leszczyński, Jerzy Strzyż, Tadeusz Nakielny, Irena Borzęcka, Adam Kościołek, Leszek Kozłowski, Zuzanna Ryczkowska, Elżbieta Nowak, Sławomir Masternak, Szymon Mroczkowski, Zdzisław Siastała, Marta Śledź, Danuta Puchała, Piotr Zając, Jarosław Muszyński, Izabela Bajak, Stanisław Rycąbel, Iwona Budzeń oraz Norbert Zięba. Podziękowania otrzymali również pracownicy OOK w Opatowie. W programie artystycznym wystąpiły solistki ze Studia Piosenki: Aleksandra Wicha, Barbara Chrapek i Sara Al Kantar. Instrumentalny duet stworzyli Stanisław Witkowski i Paweł Żerdecki w utworze "Polka Dziadek" . Na zakończenie zaprezentowały się Agata Soja, Patrycja Rozmus i Karolina Klusek, które przy akompaniamencie Pawła Żerdeckiego wykonały "Nasze Miasto" oraz "Wiła wianki". Pani Aleksandra Gromek- Gadkowska, autorka tekstu do hymnu Opatowa była obecna podczas koncertu. Wszyscy wyróżnieni tego wieczoru działacze kultury otrzymali książkę autorstwa dr Władysława Rykfy pt. "Tobie Ziemio Opatowska". Książka ta jest sentymentalnym powrotem autora do lat dzieciństwa u podnóża Gór Świętokrzyskich. Książka opisuje historię oraz przypomina ludowe przyśpiewki i dawne zwyczaje związane z ziemią opatowską. Obecny na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podziękował wszystkim oraz wyraził troskę o miasto: "Mnie bardzo zależy na tym, żebyśmy byli zaangażowani w nasze opatowskie sprawy, żebyśmy Opatów promowali". Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i herbacie oraz ciastku "po opatowsku". Dzień Działacza Kultury w tej formie powrócił do kalendarza imprez za sprawą obecnego dyrektora OOK Andrzeja Klimonta.

                     DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY 21.06.2013r.

74 ROCZNICA ZAŁOŻENIA TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO 18.06.2013r.

Kolejny wielki sukces spektaklu pt."Moralność Pani Dulskiej" w wykonaniu Grupy Teatralnej z Opatowa Grupa Teatralna prowadzona przez Panią Edytę Gwoździk w OOK miała przyjemność gościć na scenie Lipskiego Centrum Kultury. Licznie zgromadzoną publiczność- uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół w Lipsku powitała Pani dyrektor Izabela Ronduda, jednocześnie dziękując młodym artystom za przybycie. Brawurowa gra aktorów, doskonałe wcielenie się w poszczególne postacie, znakomite opanowanie tekstu i kostiumy z epoki przyczyniły się do kolejnego sukcesu. Niewątpliwym atutem tego przedsięwzięcia była wspaniała scenografia wykonana przez Panią Beatę Piątek i rekwizyty, dzięki którym widzowie mogli przenieść się w czasie do XIX wiecznego saloniku Anieli Dulskiej, gdzie oprócz wielu zabawnych sytuacji, można także było dostrzec takie, które skłaniają do głębszej refleksji nad moralnością i relacjami międzyludzkimi. Kilkumiesięczna praca Pani Edyty Gwoździk z młodzieżą zaowocowała tym znakomitym przedsięwzięciem i przyczyniła się do ogromnego sukcesu. Publiczność żywo reagowała na komizm sytuacyjny i nagrodziła artystów "lawiną" braw i owacji. Był to już ósmy spektakl tej sztuki i po raz ósmy wykonawcy zachwycili publiczność. Pani dyrektor Izabela Ronduda, wręczając kwiaty Pani Edycie Gwoździk nie kryła swego zadowolenia oraz podziwu i zaprosiła grupę ze swoim reżyserem, aby zaprezentowali kolejne przedstawienia, które będą przygotowywane po wakacjach.

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" W LIPSKU 18.06.2013r.

Dnia 14 czerwca br w sali widowiskowej OOK odbył się finał projektu edukacyjno- artystycznego pt. "Nasz Świat". Finał obejmował spektakl teatralny oraz festiwal piosenki integracyjnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: w Niemienicach, Sulejowie, Dębnie, Jałowęsach, Skarżysku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opatowie, Staszowie i Skarżysku. W imprezie wzięły udział min. solistki ze Studio Piosenki: Agata Soja oraz Patrycja Rozmus. Organizatorem imprezy było LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach. Obsługę oświetleniowo-nagłośnieniową zapewnił Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Opatowski i Kurator Oświaty. Projekt wsparli liczni opatowscy przedsiębiorcy.

Finał projektu edukacyjno- artystycznego pt. "Nasz Świat" LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach 14.06.2013r.

Dnia 14 czerwca od godziny 9 .00 ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód dzieci z przedszkola i szkół podstawowych z gminy Opatów , który dotarł do amfiteatru w ramach akcji antytytoniowej . Organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie , a honorowy patronat objął Burmistrz Opatowa Pan Andrzej Chaniecki . Akcja prozdrowotna przebiegała pod hasłem : ,, Chcemy żyć w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ". Celem tego przedsięwzięcia było uroczyste podsumowanie programów edukacji antytytoniowej obejmujących dzieci w wieku przedszkolnym - ,, Czyste powietrze wokół nas'' i wczesnoszkolnym - ,, Nie pal przy mnie proszę''. Dzieci zaprezentowały się na scenie w programach słowno - muzycznych oraz tańcu po czym przedstawicielom szkół zostały wręczone maskotki programów : smok Dinek i wiewiórka Wiki przez członków Lokalnej Koalicji Antytytoniowej . Dzieci odczytały petycję do dorosłych , którą wręczyły na ręce Burmistrza Opatowa Pana Andrzeja Chanieckiego . Spotkanie było również świetną okazją do zaapelowania do palących dorosłych o niepalenie przy dzieciach oraz przestrzeganiu ustawy zakazującej palenia w miejscach użyteczności publicznej w ramach projektu ,, Odświeżamy nasze miasta'' .

AKCJA PROZDROWOTNA ,,Chcemy żyć w środowisku wolnym od dymu tytoniowego" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie 14.06.2013r.

Dnia 13 czerwca br. Grupa Teatralna Opatowskiego Ośrodka Kultury pod opieką Pani Edyty Gwoździk odwiedziła pobliski Ćmielów ze spektaklem "Moralność Pani Dulskiej". Także i tam przedstawienie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Sala widowiskowa ćmielowskiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi. Dla młodych aktorów było to nowe doświadczenie bowiem po raz pierwszy występowali gościnnie w innej miejscowości. Mimo to udało im się pokonać tremę i mają za sobą kolejny udany występ, a to na pewno zaprocentuje w przyszłości jeśli chodzi o ich umiejętności aktorskie.

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" W ĆMIELOWIE 13.06.2013r.

Dnia 13 czerwca br. w sali widowiskowej O.O.K. o godzinie 10:00 rozpoczął się Festiwal Piosenki Religijnej "Tobie Panie Śpiewać Chcę". Ten festiwal cieszący się wieloletnią tradycją Patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Andrzej Chaniecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie Pan Tomasz Staniek. Jury w składzie: 1. Tomasz Staniek- Przewodniczący 2.Ks. Artur Barański 3.Ks. Łukasz Rogala 4.Paweł Żerdecki Postanowiło przyznać: W kategorii Chóry Zespołu Wokalne i Schole: I miejsce dla Scholi z Włostowa I miejsce Ex Aequo dla Zespołu "Ticket to heaven" -Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie II miejsce dla Zespołu "Hope in God" -Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie Wyróżnienie: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie Wyróżnienie:Zespół wokalny "Tramp" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach Wyróżnienie:Zespół wokalny "Oberon" z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku W kategorii Soliści i duety (6-11 lat): I miejsce dla Miłosza Januszka - Szkoła Podstawowa w Polichnie II miejsce dla Mateusza Tureckiego- Niepubliczna Szkoła Muzyki Rozrywkowej II st. w Lublinie III miejsce dla Pauliny Andzel- Studio Piosenki O O K W kategorii Soliści i duety (12-15 lat): I miejsce dla Natalii Dziamy - Studio Piosenki O O K II miejsce dla Anny Surmy - Studio Piosenki O O K II miejsce Ex Aequo dla Anny Szostak - Samorządowy Zespół Szkół Nr1 w Opatowie III miejsce dla Szymona Banasia - Zespół Szkół we Włostowie III miejsce Ex Aequo dla Krzysztofa Kieca - Zespół Szkół w Lipniku Wyróżnienie dla Natali Pyszczek - Studio Piosenki O O K W kategorii Soliści i duety (16-19 lat): I miejsce dla Agaty Soi - Studio Piosenki O O K II miejsce dla Krystiana Łaty- Studio Piosenki O O K III miejsce dla Patrycji Rozmus- Studio Piosenki O O K III miejsce Ex Aequo dla Aleksandry Michałowskiej- Zespół Szkół w Lipniku Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci - nagrody książkowe. Niewątpliwą atrakcją festiwalu był koncert Pana Piotra Buchalskiego na fletni Pana z towarzyszeniem Pana Jerzego Koborskiego na akordeonie. Oprócz możliwości posłuchania wersji instrumentalnych utworów o tematyce religijnej widzowie mogli poznać historię tego oryginalnego instrumentu.

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ "TOBIE PANIE ŚPIEWAĆ CHCĘ" 13.06.2013r.

"SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ" To tytuł programu, który został zaprezentowany w sali widowiskowej O.O.K. w dniu 10.06.13r. dwukrotnie, o godz. 9:00 i 11:00, a przygotowany przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Opatowie działających w Sekcji Teatralnej Opatowskiego Ośrodka Kultury. Dwunastego czerwca mija 14 rocznica wizyty i spotkania z papieżem w Sandomierzu. Nie ma Go wśród nas, ale my wierzymy, że Jego duch został z nami. Dlatego chcemy przypomnieć cudowne chwile spotkań z Ojcem Świętym, wielkim człowiekiem, który nam Polakom przywrócił godność i nadzieję. Przez tyle lat pokazywał nam jak żyć, jak kochać, jak wybaczać. Porywał serca, przemieniał świat. Każde słowo jest za małe, by wyrazić niezwykłość Jana Pawła II- Ojca, Pielgrzyma, Nauczyciela. Program artystyczny, zapalone znicze- "światełka do nieba" skłoniły wykonawców i widzów do refleksji: jak zachowaliśmy Ojca Świętego w pamięci? Sądzimy, że nasz program pomógł zastanowić się: czy spełniliśmy wszystkie Jego oczekiwania? Mamy nadzieję, ze dał również odpowiedź na pytanie: Co uczyniliśmy z wielkim darem, jakim był Jego pontyfikat? Jedno jest pewne-żarliwość i zaangażowanie młodych wykonawców, którzy dowodzą, że chcemy być wierni nauce Ojca Świętego, pragniemy ją pielęgnować, utrwalać i przekazywać. "Szukałem Was, teraz przyszliście do mnie" -powiedział u schyłku swego życia. Rocznicowy program artystyczny jest odpowiedzią i wyrazem zrozumienia Jego słów przez opatowską młodzież. Gośćmi honorowymi rocznicowego spektaklu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Andrzej Chaniecki, Grupa Religijno-Patriotyczna działająca przy Klasztorze O O. Bernardynów w Opatowie oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Spektakle obejrzeli uczniowie z SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. W programie słowno-muzycznym pt. "Słowiański Papież" wystąpili : Krystian Dudek, Kinga Dziadowicz, Jakub Foryś, Kacper Gdowski, Adrian Golec, Mateusz Małasiński, Olga Mianowska, Olga Sadłocha, Wiktoria Seweryńska, Maciej Stawski, Katarzyna Strzyż, Magdalena Szcześniak, Mateusz Wicha, Mateusz Wiśniewski. Młodzież pracowała pod kierunkiem Pani instruktor O.O.K. Doroty Jopek i nauczyciela Pani Anny Kotkowskiej

PROGRAM SŁOWNO-MUZYCZNY pt."SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ" 10.06.2013r.

Tegoroczny "Jarmark Opatowski" upłynął pod hasłem "Targi Twórczości Ludowej" i jak zwykle obfitował w wiele atrakcji. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszej części widowni bo to przecież im dedykowany był pierwszy czerwca. Jarmark zapoczątkowały więc gry i konkursy przeprowadzone przez Radio Opatów.Nagrody w konkursach ufundowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opatów. Symboliczne klucze do bram miasta przekazał dzieciom i młodzieży Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan Andrzej Chaniecki. Tym akcentem rozpoczął się program pierwszego dnia uroczystości. Do Opatowa zawitał Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" z przedstawieniem pt. "Przygody Czerwonego Kapturka". Następnie na scenie pojawiły się zespoły młodzieżowe: "Avart" z Opatowa , "SDL" z Ćmielowa oraz Karol Durda. Młodzi wykonawcy zagrali covery polskiej i światowej muzyki rozrywkowej i rockowej. Ponad godzinny koncert dał zespół "Dance" z Kielc, który uczestniczył już w organizowanym przez O.O.K. "Festynie Majowym", czyli Prezentacjach Zespołów Weselnych. Zespołowi tak bardzo spodobała się opatowska publiczność, że postanowił odwiedzić nas jeszcze nie raz w przyszłości. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła istniejąca już siedem lat formacja "Effect". Niesamowita energia zespołu udzieliła się publiczności, która zgromadziła się licznie pod sceną mimo niesprzyjającej aury pogodowej. Kolejny dzień "Jarmarku Opatowskiego" poświęcony był prezentacji twórczości artystów ludowych. Na straganach mieszkańcy Opatowa mogli zakupić rzeźbę w drewnie, skosztować słynnych opatowskich krówek o nowym cynamonowym smaku oraz pierniczków z miodem według tradycyjnej receptury. Jedną z niecodziennych ciekawostek był pokaz tkactwa świętokrzyskiego oraz wicia cewek. Ponadto można było zakupić ręcznie robione kwiaty z bibuły czy obrazy wypalane w drewnie, co już jest tradycją "Jarmarków Opatowskich". Na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta im. Józefa Grudnia przy O.O.K. Oficjalnego otwarcia "Jarmarku opatowskiego" dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie Tomasz Staniek, Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, Poseł Jarosław Rusiecki oraz Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wojciech Borzęcki. W późniejszych godzinach na scenie amfiteatru Opatowskiego Ośrodka Kultury z życzeniami udanej zabawy dla mieszkańców naszego miasta pojawili się posłowie: Krzysztof Lipiec , Marek Gos, Mirosław Pawlak, Jarosław Górczyński. Wykonawcy, którzy zaprezentowali się tego dnia to: "Kunowianie", "Wincentowianie", "Piekoszowianie" i "Wierna Rzeka" z Gminy Piekoszów, Kapela Ludowa Ziemi Opatowskiej, Kapela Kowalskich z Witosławic, Opatowska Kapela Biesiadna, Stanisław Witowski i Kapela Kieleckiego Taboru Domu Tańca, Zespół "Strefień" z Jurkowic oraz Kapela "Morki"z Gminy Ożarów. Gwiazdą drugiego dnia "Jarmarków Opatowskich" był reprezentacyjny zespół artystyczny Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa .Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Połoniny" powstał w listopadzie 1969 roku. W skład zespołu liczącego obecnie ponad 100 osób , wchodzą cztery grupy taneczne, grupa wokalna oraz kapela. "Połoniny" zaprezentowały publiczności Opatowskiej min. tańce dawnej Warszawy, związane z folklorem rzeszowskim, krakowiaka. Jest to tylko część wykonywanego przez nich repertuaru. Przez ponad godzinę publiczność w amfiteatrze mogła podziwiać piękne układy choreograficzne i stroje ludowe z różnych regionów Polski. Tegoroczny "Jarmark Opatowski" jak najbardziej wpisał się w cykl imprez, które ukazują kulturę związaną z naszymi korzeniami, chronią przed zapomnieniem i przekazują młodemu pokoleniu to, co najważniejsze: naszą polską tradycję.

JARMARK OPATOWSKI "TARGI TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ" 01-02.06.2013r.

W dniu 6.06.2013r. odbył się przegląd artystyczny pt. "Mój Dom - Nasz Kraj" organizowany przez Przedszkole Publiczne w Opatowie. Przegląd objęty był honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie. Patronatem medialnym imprezę objęli - Opatowski Ośrodek Kultury - Radio Opatów oraz Echo Dnia. Gośćmi przeglądu byli: Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie Pan Andrzej Chaniecki, Sekretarz Miasta i Gminy w Opatowie Pani Monika Kościołek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z ramienia Pana Marszałka Kazimierza Kotowskiego - Pan Wojciech Lipko, przedstawiciel Rady Rodziców Pan Robert Szwagierczak, Dyrektor O.O.K. - Pan Andrzej Klimont, Pan Jarosław Czub wraz z Bractwem Rycerskim oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie. Pani dyrektor rozpoczynając przegląd powiedziała, że: - "Jest on efektem realizacji programu "Mój Dom - Nasz Kraj" opracowanego przez mgr Elżbietę Wójcik. Jest to program propagujący wartości patriotyczne. Leopold Staff pisał: "Polska to wszystko co sercu drogie, dlatego drogie, bo swoje. Dzieci w przedszkolu kształtują swoją postawę patriotyczną od rzeczy i spraw im najbliższych, do dostrzegania i rozumienia tego, co ważne dla całego kraju. Kształtowanie pojęcia Polak zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym terytorium, mówimy tym samym językiem, łączy nas wspólny symbol - orzeł biały i biało-czerwona flaga. Kończąc swoją wypowiedź dyrektor przedszkola życzyła wszystkim, aby przegląd był źródłem przeżyć, zabawy i rozrywki". Występ rozpoczął się od wniesienia flagi i odśpiewania hymnu. Następnie wystąpili goście z grupy "0" a, b, c z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie z programem - "Moja Polska, mój region, moje miasto Opatów", ze swoimi wychowawczyniami Paniami: Magdaleną Stępień, Urszulą Wosik, Magdaleną Żerdecką. Kolejnym wykonawcą było Bractwo Rycerskie, które objęło we władanie scenę, demonstrując starodawne tańce dworskie i pokaz walki rycerskiej na miecze. Ostatni etap przeglądu to występy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Opatowie. Grupa 4 - letnia "Słoneczka" prowadzona przez Panią Wiesławę Słapek i Anną Dziadowicz recytowała wiersze o Polsce i zatańczyła taniec "Grozik". Grupa "Leśne duszki" przedstawiła program o świętokrzyskich czarownicach, zakończony polką spod Bilczy. Grupa "Biedroneczki" przygotowała spektakl pt. "Jak świętokrzyska czarownica Jaga po Polsce wędrowała" do choreografii Pana Roman Dulnego. Przegląd zakończyło wręczenie dyplomów i nagród przez organizatora - Przedszkole Publiczne w Opatowie. Pan Burmistrz Andrzej Chaniecki i Pan Wojciech Lipko w imieniu Pana Marszałka Kazimierza Kotowskiego ufundowali dla organizatora nagrody książkowe, dziękując wszystkim za udział, trud włożony w przygotowanie i organizację przeglądu.

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY "MÓJ DOM - NASZ KRAJ" 06.06.2013r.

                                Czerwiec 2013