Dnia 27- 29 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbył się " XLVII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych" zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wydarzenie to jest najważniejszym festiwalem śpiewaków i kapel ludowych w Polsce. Obfituje w wiele atrakcji, w tym: warsztaty muzyczno-rękodzielnicze "Ence Pence" dla dzieci , Warsztaty taneczne oraz warsztaty śpiewu białym głosem. Podczas festiwalu istniała niepowtarzalna okazja zaopatrzenia się w nietypowe instrumenty związane ze sztuką ludową, jak np. lira korbowa, cytra, fujarki, surdynka, heligonka , nyckelharpa czy bandoneon. Nie trzeba chyba dodawać, że celem festiwalu jest przede wszystkim dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywienie tych tradycji w społeczeństwie. W tym roku w imprezie uczestniczyło 16 kapel, 15 instrumentalistów, 22 śpiewaków, 27 zespołów śpiewaczych oraz 13 solistów i grup w kategorii folkloru rekonstruowanego. Nasze rodzinne strony reprezentowali Stanisław Witowski i Kapela Kieleckiego Taboru Domu Tańca, którzy wystąpili dnia 28 czerwca w Klubie "Tyndyryndy" przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.Stanisław Witkowski na co dzień występuje w Opatowskiej Orkiestrze Dętej im. Józefa Grudnia przy OOK oraz Kapeli Ludowej Ziemi Opatowskiej, również związanej z działalnością Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

STANISŁAW WITKOWSKI I KAPELA KIELECKIEGO TABORU DOMU TAŃCA PODCZAS "XLVII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH" W KAZIMIERZU DOLNYM 28.06.2013r.

28 czerwca, wraz z zakończeniem roku szkolnego, w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku kulturalnego we wszystkich sekcjach działających w ośrodku. Gośćmi uroczystości byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie - Tomasz Staniek, zastępca Przewodniczącego Andrzej Żychowski, radne: Beata Wrzołek i Grażyna Arczewska. Przy pełnej widowni zaprezentowała się grupa przedszkolna współpracująca z sekcją taneczną, która przygotowała bajkę pt. "Jak świętokrzyska czarownica Jaga po Polsce wędrowała". Grupa 6-latków z SZS nr 2 w Opatowie wykonała brawurowy układ taneczny, tu mogliśmy podziwiać walca angielskiego, cha chę i sambę. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowało Studio Piosenki: Aleksandra Wicha, Natalia Pyszczek, Natalia Dziama, Magdalena Jakutowicz, Szymon Banaś, Sara Kot, Krystian Łata, Mateusz Woźniak, Wiktoria Seweryńska, Klaudia Bełczowska, Julia Iskra, Paulina Andzel, Sara Al Kantar i zespół wokalny Flame. Entuzjastycznie przez publiczność został przyjęty Klub Tańca Towarzyskiego "Promenada". W ich wykonaniu widzowie mogli podziwiać między innymi rumbę, sambę i walca wiedeńskiego. Na scenie zaprezentowała się również dziecięca grupa teatralno - recytatorska z przedstawieniem pt. :"Wakacyjna przygoda". Do łez rozbawiła widownie młodzieżowa grupa teatralna ze skeczem "Tancerze". Na zakończenie programu artystycznego wystąpił zespół tańca nowoczesnego z układem "Thriller". Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników sekcji działających w Opatowskim Ośrodku Kultury.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO 28.06.2013r.

W miniony piątek, 21 czerwca br. w kawiarni "Gwarek" OOK odbył się Dzień Działacza Kultury. Zasłużeni dla kultury opatowskiej zostali uhonorowani z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Andrzeja Chanieckiego oraz dyrektora OOK Andrzeja Klimonta pamiątkowymi dyplomami, podziękowaniami oraz nagrodami książkowymi: Irena Szczepańska, Barbara Wit-Kargul, Aleksandra Gromek-Gadkowska, Marian Bielec, Stanisław Witkowski i Władysław Słapek . Następnie z rąk dyrektora OOK podziękowania otrzymali: Andrzej Chaniecki, Tomasz Staniek, Artur Kargulewicz, Andrzej Żychowski, Grzegorz Maliński, Grażyna Arczewska, Norbert Staniszewski, Monika Kościołek, Martyna Rusak ,Elżbieta Chodorek, Jarosław Czub, Waldemar Węglewicz, Krzysztof Skowron, Joanna Bińczak, Anna Dziarmaga, Justyna Chamera, Ligia Janda, Teresa Opałka, Anna Nowak, Barbara Kasińska, Tomasz Świątek, Aneta Werońska, ks. Artur Barański, .o. Anicet Gruszczyński, o. Sylwester Gulba, Marianna Bieniek, Andrzej Soroka, Zofia Niedbała, Zbigniew Nogal, Andrzej Nowak, Michał Leszczyński, Jerzy Strzyż, Tadeusz Nakielny, Irena Borzęcka, Adam Kościołek, Leszek Kozłowski, Zuzanna Ryczkowska, Elżbieta Nowak, Sławomir Masternak, Szymon Mroczkowski, Zdzisław Siastała, Marta Śledź, Danuta Puchała, Piotr Zając, Jarosław Muszyński, Izabela Bajak, Stanisław Rycąbel, Iwona Budzeń oraz Norbert Zięba. Podziękowania otrzymali również pracownicy OOK w Opatowie. W programie artystycznym wystąpiły solistki ze Studia Piosenki: Aleksandra Wicha, Barbara Chrapek i Sara Al Kantar. Instrumentalny duet stworzyli Stanisław Witkowski i Paweł Żerdecki w utworze "Polka Dziadek" . Na zakończenie zaprezentowały się Agata Soja, Patrycja Rozmus i Karolina Klusek, które przy akompaniamencie Pawła Żerdeckiego wykonały "Nasze Miasto" oraz "Wiła wianki". Pani Aleksandra Gromek- Gadkowska, autorka tekstu do hymnu Opatowa była obecna podczas koncertu. Wszyscy wyróżnieni tego wieczoru działacze kultury otrzymali książkę autorstwa dr Władysława Rykfy pt. "Tobie Ziemio Opatowska". Książka ta jest sentymentalnym powrotem autora do lat dzieciństwa u podnóża Gór Świętokrzyskich. Książka opisuje historię oraz przypomina ludowe przyśpiewki i dawne zwyczaje związane z ziemią opatowską. Obecny na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podziękował wszystkim oraz wyraził troskę o miasto: "Mnie bardzo zależy na tym, żebyśmy byli zaangażowani w nasze opatowskie sprawy, żebyśmy Opatów promowali". Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie i herbacie oraz ciastku "po opatowsku". Dzień Działacza Kultury w tej formie powrócił do kalendarza imprez za sprawą obecnego dyrektora OOK Andrzeja Klimonta.

                     DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY 21.06.2013r.

74 ROCZNICA ZAŁOŻENIA TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO 18.06.2013r.

Kolejny wielki sukces spektaklu pt."Moralność Pani Dulskiej" w wykonaniu Grupy Teatralnej z Opatowa Grupa Teatralna prowadzona przez Panią Edytę Gwoździk w OOK miała przyjemność gościć na scenie Lipskiego Centrum Kultury. Licznie zgromadzoną publiczność- uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół w Lipsku powitała Pani dyrektor Izabela Ronduda, jednocześnie dziękując młodym artystom za przybycie. Brawurowa gra aktorów, doskonałe wcielenie się w poszczególne postacie, znakomite opanowanie tekstu i kostiumy z epoki przyczyniły się do kolejnego sukcesu. Niewątpliwym atutem tego przedsięwzięcia była wspaniała scenografia wykonana przez Panią Beatę Piątek i rekwizyty, dzięki którym widzowie mogli przenieść się w czasie do XIX wiecznego saloniku Anieli Dulskiej, gdzie oprócz wielu zabawnych sytuacji, można także było dostrzec takie, które skłaniają do głębszej refleksji nad moralnością i relacjami międzyludzkimi. Kilkumiesięczna praca Pani Edyty Gwoździk z młodzieżą zaowocowała tym znakomitym przedsięwzięciem i przyczyniła się do ogromnego sukcesu. Publiczność żywo reagowała na komizm sytuacyjny i nagrodziła artystów "lawiną" braw i owacji. Był to już ósmy spektakl tej sztuki i po raz ósmy wykonawcy zachwycili publiczność. Pani dyrektor Izabela Ronduda, wręczając kwiaty Pani Edycie Gwoździk nie kryła swego zadowolenia oraz podziwu i zaprosiła grupę ze swoim reżyserem, aby zaprezentowali kolejne przedstawienia, które będą przygotowywane po wakacjach.

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" W LIPSKU 18.06.2013r.

Dnia 14 czerwca br w sali widowiskowej OOK odbył się finał projektu edukacyjno- artystycznego pt. "Nasz Świat". Finał obejmował spektakl teatralny oraz festiwal piosenki integracyjnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: w Niemienicach, Sulejowie, Dębnie, Jałowęsach, Skarżysku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opatowie, Staszowie i Skarżysku. W imprezie wzięły udział min. solistki ze Studio Piosenki: Agata Soja oraz Patrycja Rozmus. Organizatorem imprezy było LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach. Obsługę oświetleniowo-nagłośnieniową zapewnił Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Opatowski i Kurator Oświaty. Projekt wsparli liczni opatowscy przedsiębiorcy.

Finał projektu edukacyjno- artystycznego pt. "Nasz Świat" LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach 14.06.2013r.

Dnia 14 czerwca od godziny 9 .00 ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód dzieci z przedszkola i szkół podstawowych z gminy Opatów , który dotarł do amfiteatru w ramach akcji antytytoniowej . Organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie , a honorowy patronat objął Burmistrz Opatowa Pan Andrzej Chaniecki . Akcja prozdrowotna przebiegała pod hasłem : ,, Chcemy żyć w środowisku wolnym od dymu tytoniowego ". Celem tego przedsięwzięcia było uroczyste podsumowanie programów edukacji antytytoniowej obejmujących dzieci w wieku przedszkolnym - ,, Czyste powietrze wokół nas'' i wczesnoszkolnym - ,, Nie pal przy mnie proszę''. Dzieci zaprezentowały się na scenie w programach słowno - muzycznych oraz tańcu po czym przedstawicielom szkół zostały wręczone maskotki programów : smok Dinek i wiewiórka Wiki przez członków Lokalnej Koalicji Antytytoniowej . Dzieci odczytały petycję do dorosłych , którą wręczyły na ręce Burmistrza Opatowa Pana Andrzeja Chanieckiego . Spotkanie było również świetną okazją do zaapelowania do palących dorosłych o niepalenie przy dzieciach oraz przestrzeganiu ustawy zakazującej palenia w miejscach użyteczności publicznej w ramach projektu ,, Odświeżamy nasze miasta'' .

AKCJA PROZDROWOTNA ,,Chcemy żyć w środowisku wolnym od dymu tytoniowego" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie 14.06.2013r.

Dnia 13 czerwca br. Grupa Teatralna Opatowskiego Ośrodka Kultury pod opieką Pani Edyty Gwoździk odwiedziła pobliski Ćmielów ze spektaklem "Moralność Pani Dulskiej". Także i tam przedstawienie spotkało się z ciepłym przyjęciem. Sala widowiskowa ćmielowskiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi. Dla młodych aktorów było to nowe doświadczenie bowiem po raz pierwszy występowali gościnnie w innej miejscowości. Mimo to udało im się pokonać tremę i mają za sobą kolejny udany występ, a to na pewno zaprocentuje w przyszłości jeśli chodzi o ich umiejętności aktorskie.

SPEKTAKL "MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" W ĆMIELOWIE 13.06.2013r.