dr Longina Ordon

 

               Dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

 

                                                   Kontakt

 

                                       ookopatow@gmail.com

 

                                            tel. 15 8682012

                                 

                                      Pracownicy merytoryczni

 

                                                Roman Dulny

                                        Starszy instruktor tańca

 

                                                Dorota Jopek

                                       Starszy instruktor teatralny

 

                                                 Beata Piątek

                                        Starszy instruktor plastyki

 

                                               Radio Opatów

 

                                              Barbara Różalska

                            Starszy instruktor programowy Radia Opatów

 

                                              Leszek Giepart

                                          Starszy instruktor radiowy

 

Paulina Nalewaj                           

Młodszy instruktor ds. radia                        

 

Mateusz Czarnecki                       

Młodszy instruktor ds. radia                        

 

                                             Główna księgowa

 

                                            Małgorzata Maciejska

 

                           

                                      Pracownicy gospodarczy

 

                                            Renata Mrozowska

 

                                          Krystyna Michałowska

 

                                          Sebastian Skrzypczak

 

                                                  Współpraca

 

                                               Edyta Gwoździk

                                             Instruktor teatralny

 

                                            Magdalena Szemraj

                                  Instruktor kształcenia wokalnego

 

                                               Andrzej Wójcik

                                                   Ogrodnik