Muzycy z Filharmonii Świętokrzyskiej i Świętokrzyskiej Orkiestry Dętej
                     z wizytą w Opatowskim Ośrodku Kultury