44.Buskie Spotkania z Folklorem
              Zdjęcia Sandra Krakowiak