Klub Tańca ,,Promenada'' działa przy Opatowskim Ośrodku Kultury od 27 lat pod kierunkiem pana Romana Dulnego. Klub jest prawnym członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, co daje mu możliwość brania udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tanecznych organizowanych przez tę instytucję. Odbywają się tu zajęcia z tańca towarzyskiego, nowoczesnego, współczesnego z elementami jazzu i ludowego. Lekcje tańca prowadzone są w poszczególnych stylach tanecznych i grupach wiekowych. Młodzi adepci tańca mają możliwość korzystania z warsztatów tanecznych odbywających się kilka razy w roku, na które zapraszani są czołowi pedagodzy tańca z regionu. Klub Tańca ,,Promenada'' miał zaszczyt reprezentować Opatów i Polskę na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i turniejach tanecznych między innymi: w Pradze, Wiedniu, Bratysławie, Paryżu, Winnicy, Trnavie, Balaton Fured. Na prestiżowym turnieju tańca o Puchar prof. Mariana Wieczystego w Krakowie tancerze zdobyli II miejsce. Klub był również mistrzem Okręgu Świętokrzyskiego PTT w tańcach latynoamerykańskich w kategorii 14-15 lat. Tancerze Opatowskiego Ośrodka Kultury kontynuują tradycje swoich dawnych kolegów i koleżanek, biorąc udział w imprezach tanecznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO

              "PROMENADA"