Uczestnicy zajęć uczą się budować rożnego rodzaju modele samochodów, samolotów, statków, pojazdów kołowych i gąsiennicowych. Zaczynają od najprostszych modeli i stopniowo próbują wykonywać coraz bardzie złożone miniaturowe konstrukcje z różnych materiałów. Budując modele uczestnicy poznają podstawowe prawa i zasady modelarstwa. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swe zdolności manualne oraz uczą się kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych. Zajęcia pod kierunkiem pana Sławomira Kitowskiego

                        ZAJĘCIA MODELARSKIE