Polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012. Głównym organizatorem Narodowego Czytania w Opatowie jest Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika. W 2020 r. lekturą Narodowego Czytania stała się „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Bogactwo problematyki, kunsztowna rozmaitość wiersza, niezwykłe w wyrazie postaci dramatu, sprawiają, że „Balladyna” jest jednym z najoryginalniejszych i najbardziej znanych dzieł wczesnego okresu twórczości Juliusza Słowackiego. Zespoły teatralne OOK zaprezentują inscenizację wybranych fragmentów tragedii romantyka.

              NARODOWE  CZYTANIE