26 listopada 2019 r. w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z podkom. Agatą Frejlich, która reprezentowała KP Policji w Opatowie i z Panią Sylwią Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie. Tematem listopadowej Wszechnicy Opatowskiej była profilaktyka zachowań młodych ludzi w sytuacjach zagrożenia. Współczesna rzeczywistość, postęp techniczny, cywilizacyjny wymaga, zwłaszcza od młodych ludzi, umiejętności radzenia sobie, odnalezienia się wśród rzeczy, czy sytuacji, które niesie ze sobą świat techniczny, materialny, a także uwarunkowania społeczne. Obydwie Panie – prelegentki spotkania, perswadowały, że należy być czujnym, gdyż w dzisiejszych czasach, oprócz tego, co dobre, z łatwością można doświadczać tego, co złe. Przekonującym wobec tego głosem dla młodzieży zgromadzonej w sali widowiskowej był głos ich rówieśników, tj. Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Paradoks”. Młodzi artyści przedstawili spektakl pt. „Nie dotykaj zła” w reżyserii Pani Edyty Gwoździk.

                                 "Nie dotykaj zła"

28 maja 2020