Październik 2012

Dnia 29 października br już po raz drugi na scenie OOK zawitał spektakl "Nadzieja" zorganizowany i przygotowany przez Panią Edytę Gwoździk i młodzież z ZS Nr 1 w Opatowie. Scenariusz tego przedstawienia opowiada o problemie uzależnień, a napisała go absolwentka w.w. szkoły - Diana Rozmysłowska. Bohaterka jest dobrą uczennicą, która wpada nieco za namową rówieśników w narkomanię. Po jakimś czasie postanawia zerwać z nałogiem, w czym pomagają jej kochający rodzice. W spektaklu występowali: Sylwia Dulna, Ewelina Skuza, Nela Pater, Olimpia Rusak, Michał Kozłowski, Jarosław Głąb, Ewa Szafrańska. "Młodzież, która występowała w dzisiejszym spektaklu to (....) Grupa Małych Form Teatralnych "Tu i teraz. Działają właściwie od początku swojej bytności w naszej szkole czyli trzeci rok, a sama Grupa istnieje już kilkanaście lat, właściwie od początku kiedy zaczęłam pracować w ZS Nr 1..." - tak wypowiada się twórczyni "Tu i teraz", pani Edyta Gwoździk. Kolejne planowane spektakle to: "Moralność Pani Dulskiej", "Mur" z udziałem młodzieży oraz przedstawienie z uczestnictwem osób dorosłych.

                          "NADZIEJA" 29 października 2012r.

Dnia 24 października br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej sandomierskiego Muzeum Okręgowego odbyło się spotkanie promujące realizację programu ministerialnego pt."Zwyczaje i obrzędy ludowe utrwalone w kadrze", obejmującego nagranie trzech filmów dokumentujących wybrane aspekty kultury ludowej, dawne zwyczaje i obrzędy. Spotkanie poprowadziła autorka projektu Iwona Łukawska, kustosz Muzeum Okręgowego, a jego uczestnikami były m.in. osoby biorące udział w nagraniach. Filmy dokumentalne zostały zrealizowane we współpracy z zespołami ludowymi: "Janowiacy" z Janowa Lubelskiego (Lubelskie) oraz Teatru Obrzędowego "Ożarów" z Ożarowa (Świętokrzyskie). Po raz pierwszy zaprezentowane zostały publiczności fragmenty filmów pt. "Wielkie pranie u Bartosów", "Na świętego Jędrzeja", "Lasowiacka Wigila" zrealizowanych z udziałem zespołów obrzędowych i twórców ludowych. Gościem specjalnym spotkania był zespół teatralno obrzędowy "Strefień" z Jurkowic, który wystąpił z widowiskiem pt. "Z czartem sprawa". Zadanie pt. "Zwyczaje i obrzędy ludowe utrwalone w kadrze" zostało zrealizowane w ramach programu MKiDN Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 3.Kultura Ludowa oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"STREFIEŃ" GOŚCIEM SPECJALNYM SPOTKANIA PROMUJĄCEGO PROGRAM "ZWYCZAJE I OBRZĘDY LUDOWE UTRWALONE W KADRZE" MUZEUM OKRĘGOWE SANDOMIERZ 24 października 2012r.

22 października br. przypada siedemdziesiąta rocznica deportacji opatowskich Żydów do obozu w Treblince w 1942 roku. Obchody rocznicy mają szczególny charakter. Szacuje się, że w 1939 roku zamieszkiwało w Opatowie około 10 tys. Żydów. W niedzielę 21 października br. do Opatowa przybyła delegacja z USA potomków rodzin, które w tamtym czasie zamieszkiwały Opatów. W pierwszym dniu pobytu delegacja uczestniczyła we mszy św. w klasztorze O.O. Bernardynów odprawionej w intencji zamordowanej ludności żydowskiej. Następnie goście zwiedzili miejsca związane z kulturą żydowską, a ich przewodnikiem był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie Pan Andrzej Żychowski. W drugim dniu pobytu czyli 22 października, w siedemdziesiątą rocznicę deportacji opatowskich Żydów do Treblinki odbyło się spotkanie z władzami miasta w UM i G w Opatowie. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, zastępca Burmistrza Krzysztof Wróblewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Staniek oraz członkowie rodzin żydowskich, a także nieliczni mieszkańcy Opatowa, którzy w jakimś stopniu współtworzyli historię tamtych lat. W czasie spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Opatów przybliżył nie tylko historię tamtych czasów, ale odniósł się również do współczesności. W podziękowaniu za gościnne przyjęcie Burmistrz otrzymał pamiątkowe zdjęcie przedstawiające rodziny, które zamieszkiwały w Opatowie. "My pamiętamy, że każdy z nich miał imię, dziadkowie, kuzyni, matki, ojcowie, przeszłość i przyszłość. Przypominamy ich ból i cierpienie dzisiaj..." mówiła jedna z przedstawicielek rodzin żydowskich. Po spotkaniu goście wraz z władzami udali się na miejscowy Kirkut, aby odwiedzić miejsce pamięci, na którym w tym roku wybudowano bramę upamiętniającą tamten okres. Uroczyste otwarcie bramy odbędzie się 10-11 listopada br.

70 rocznica deportacji opatowskich Żydów do Treblinki 22 października 2012r.

BEZPŁATNE POKAZY W RAMACH 8 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO ŻYDOWSKIE MOTYWY

Zespół teatralno - obrzędowy STREFIEŃ z Jurkowic otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kultury. Uroczystość odbyła się 12 października br. z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Świętokrzyska Nagroda Kultury przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. W uroczystej gali udział wzięli wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz. Nagrodę w imieniu zespołu odebrała Barbara Wit - Kargul kierownik zespołu, której towarzyszyła Jolanta Gromczyk członek zespołu . Wśród zaproszonych gości był również Pan Andrzej Chaniecki - Burmistrz Miasta i Gminy Opatów. Zespól Strefień istnieje od 30 lat, powstał w 1983 roku we wsi Jurkowice. Działa pod patronatem Opatowskiego Ośrodka Kultury. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy świętokrzyskiego wianka panny młodej, który zwał się strefieniem. Założycielami zespołu byli: Barbara Wit - Kargul i Andrzej Kargul. Od początku istnienia zespół tworzą rodziny: Gromczyków, Kaczmarczyków, Witów, Sitarskich, Szostaków, Bańcerów, Chrapków, Frańczaków, Podczasich. W Strefieniu działają również:Mieczysław Staniek, Regina Kusal, Lilla Skuza, Jadwiga Kumek, Iwona Dziadowicz, Jerzy Sternicki, Jan Kozłowski. W swych przedstawieniach kultywują stare zwyczaje i obrzędy, tworzą na bazie wspaniałej tradycji ludowej, tworzą widowiska i spektakle związane z folklorem ziemi świętokrzyskiej, nie stronią również od nowych form teatralnych i artystycznych. " Z czartem sprawa", Jarmark w Opatowie", "Wesele Świętokrzyskie", "Kulturalna prywatyzacja" , to tylko niektóre z przedstawień, które możemy podziwiać w ich wykonaniu. Strefień z Jurkowic występuje na wielu festiwalach i przeglądach w całej Polsce, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jest pięciokrotnym laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Zaangażowanie, pracowitość, umiłowanie tradycji i folkloru ludowego, to wszystko- jak sami mówią - składa się na sukces. GRATULUJEMY !

Świętokrzyska Nagroda Kultury dla zespołu teatralno-obrzędowego "STREFIEŃ" 12 października 2012r.

Dnia 12 października o godz. 17:00 br. gościnnie w świetlicy O.O.K. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie. Podczas spotkania wybrano trzech delegatów do Izby Rzemieślników w Kielcach oraz delegata na członka do Zarządu Izby w Kielcach. Odznaczono zasłużonych członków cechu. Ponadto wszyscy uczestnicy zgromadzenia wzięli udział w dyskusji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie 12.10.12r.