PROJEKTY

Projekt TIK w instytucji Kultury

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny

Kontynuacja działania Świetlicy - Regulamin Projektu w okresie trwałości

Kontynuacja działania Świetlicy - deklaracja trwałości