Wszechnica Opatowska to nowa propozycja działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury związana z cyklem otwartych wykładów o charakterze popularnonaukowym dotyczącym historii, kultury, społeczeństwa, regionalizmu, nauki, edukacji czy ekonomii. To forum dla naukowców, specjalistów określonych dziedzin, a także dla regionalistów i ludzi z pasją. 24 sierpnia 2019 r. w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja Wszechnicy Opatowskiej na okoliczność uczczenia Jubileuszu 500 – lecia Przywileju Opatowskiego. Gośćmi spotkania z wyjątkową historią miasta byli: dr hab. Marcin Starzyński (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), który zaprezentował wykład pt. Magnat i artysta – Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki i Stanisław Samostrzelnik oraz dr Maria Molenda (Prezes Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej) z wykładem pt. Renesansowa moda w Polsce w I poł. XVI wieku. Uczestnicy Wszechnicy Opatowskiej obejrzeli wystawę fotograficzną pt. Spotkanie z Samostrzelnikiem autorstwa Krzysztofa Kuby Wawrzoska i otrzymali oryginalne pamiątki, tj. kopie Przywileju Opatowskiego wykonane na czerpanym papierze. Pomysłodawcami i wykonawcami takiej formy upamiętnienia jednego z najważniejszych zabytków Opatowa byli: Konrad Pytel i Kinga Stępień – Wasielewicz. Inicjatorem powołania Wszechnicy Opatowskiej i moderatorem spotkania była dr Longina Ordon, dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury. Patronat nad spotkaniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski.


                                         Spotkanie z nauką i sztuką

28 maja 2020