Studio Piosenki „Diamenty Opatowskie” działa od blisko dwudziestu lat. Wykształciło już wielu wspaniałych adeptów sztuki wokalnej. Pod opieką pani Magdaleny Szemraj odbywają się indywidualne i grupowe zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenki i warsztatu estradowego. Studio Piosenki oferuje profesjonalne kształcenie obejmujące różne style i gatunki muzyczne, próbne nagrania i prezentacje estradowe, a także udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach wokalnych. Rozpiętość wiekowa uczestników zajęć jest bardzo duża, najmłodsi słuchacze mają po 6 lat, najstarsi są już dojrzałymi wokalistami. Zajęcia mają na celu rozwój talentu i osobowości oraz przygotowanie do występów estradowych. Obejmują nauczanie poprawnego śpiewu z odpowiednią interpretacją, właściwym sposobem poruszania się na scenie, pracą z mikrofonem. Repertuar dobierany jest z uwzględnieniem indywidualnych cech i możliwości każdego uczestnika. Współpraca z muzykami i zespołami instrumentalnymi umożliwia udział w koncertach, które przyciągają rzesze publiczności. Od 5 lat wokaliści Studia Piosenki śpiewają w spektaklach Opatowskiego Teatru Muzycznego. Opatowskie Diamenty mają w swoim dorobku prestiżowe nagrody na różnorodnych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

           STUDIO PIOSENKI 

      OPATOWSKIE DIAMENTY

Kanał YouTube Opatowskie Diamenty