Świetlica środowiskowa OOK

Informacja dotycząca realizacji projektu

Regulamin Projektu

Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy Dziecko

Zał . nr 2 Formularz Zgłoszeniowy Rodzic Oiekun Prawny

Zał. nr 5 Opinia Pedagoga Szkolnego Dziecko

Zał. nr 6 Opinia Rodzic Opiekun Prawny

Zał . nr 7 Decyzja Kwalfikacyjna Dziecko

Zał. nr 8 Decyzja Kwalfikacyjna Rodzic Opiekun Prawny

Załącznik nr 1 do Oświadczenia do przystąpienia do projektu Dziecko

Załącznik nr 1 do Oświadczenia do przystąpienia do projektu Rodzic Opiekun Prawny

Załącznik nr 2 do Oświadczenia do przystąpienia do projektu Dziecko

Załącznik nr 2 do Oświadczenia do przystąpienia do projektu Rodzic Opiekun Prawny

Załącznik nr 3 do Oświadczenia do przystąpienia do projektu Dziecko

Zał.nr 3 Oświadczenie o Przystąpieniu do Projektu Dziecko

Zał. nr 4 Oświadczenie o Przystąpieniu do Projektu Rodzic Opiekun

Zał .Nr 2 Nabór do świetlic środowiskowych