W ramach projektu "Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego" w Opatowskim Ośrodku Kultury zostanie utworzona Świetlica środowiskowa. Celem Projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 60 uczniów w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów wraz z poradnictwem rodzinnym dla 10 ich rodziców/prawnych opiekunów, zamieszkujących gminę Opatów

W Zakładce Varia/Projekty/Świetlica środowiskowa w OOK zamieszamy wszelkie informacje i dokumenty związane z naborem do projektu.
 

Świetlica środowiskowa w OOK nabór

03 grudnia 2020