ROCK FESTIWAL OPATÓW 24-25.09.2012 Opatów wraca do tradycji festiwalu rockowego Po dłuższej przerwie Opatowski Ośrodek Kultury zdecydował się na zorganizowanie Fetsiwalu Rockowego - Pożegnanie Wakacji Opatów 2012. Na początku lat 90 tych, odbyły się dwie edycje tego festiwalu. Wówczas do Opatowa zjechało bardzo wiele zespołów z całej Polski. Fani tego gatunku muzycznego mogli posłuchać muzyki rockowej w różnych wymiarach. W tegorocznej edycji wzięło udział 5 zespołów z najbliższej okolicy, które zaprezentowały to, co w muzyce rockowej najwartościowsze i wychodzące poza schemat. Festiwal odbywał się w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury. Pierwszego dnia festiwalu zespoły odbyły próby dźwięku. W drugim dniu odbył się przegląd zespołów rockowych, które zgłosiły swój udział do festiwalu. AZOTOX - Ćmielów Zespół wydał dwie płyty " Znaki naszej wiary" i "Prowokacja" STRZAŁ W GŁOWĘ - Sandomierz Zespół pracuje nad nowym materiałem, tworząc muzykę z pogranicza pustynnego rocka, funku oraz gruge'u. NA POCZEKANIU - Staszów Gatunki w jakich się obracają, to głównie rock i blues, ale też funky, hard rock i reggae. SDL - Ćmielów Koncertowali na terenie całej Polski i Europy (m.in. na Węgrzech, Słowacji, Austrii). Na swoim koncie posiadają wiele nagród i wyróżnień. Brali udział w znanym show telewizyjnym, "Mam talent", gdzie dotarli do ćwierć finału. Otrzymali również główną nagrodę festiwalu "Wielki Ogień" w 2011 r. za najlepsze wykonanie piosenki Miry Kubasińskiej. SANDO ALL STARS - Sandomierz To projekt łączący młodych sandomierskich muzyków uformowany po raz pierwszy na Finał WOŚP 2012 r. Supportowali zespołowi BRACIA na Dniach Sandomierza. Każdy z zespołów jako nagrodę za udział w festiwalu otrzymał sesję nagraniową , w profesjonalnym studio nagraniowym. Nagrody wręczał W-ce Burmistrz Opatowa Pan Krzysztof Wróblewski, który przez cały czas był obecny na widowni. - Chcemy aby festiwal rockowy, powrócił na stałe do kalendarza imprez Opatowskiego Ośrodka Kultury. Mam nadzieję, że Opatów stanie się kolejnym ważnym punktem na muzycznej mapie rockowej - mówił na zkończenie wice Burmistrz Opatowa Krzysztof Wróblewski. Sponsorami nagród byli: J SOUND Lublin Koliber Studio Kielce GRAMAND RECORDS Lublin 315 STUDIO Kraków New Project Production Warszawa oraz Opatowski Ośrodek Kultury

                     ROCK FESTIWAL OPATÓW 24-25.09.2012

                        Wrzesień 2012

Ostatni dzień trzydniowego spotkania laureatów "XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP" rozpoczął się od Mszy Świętej w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina z Tours. Po wspólnej modlitwie wszyscy zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej OOK, gdzie miała miejsce część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji OOK. Studio Piosenki reprezentowały: Marta Mruk i Sara Al Kantar. W walcu angielskim, sambie, rumbie i cha-cha wystąpiła para Wiktoria Skrzypczak i Jakub Kapsa. Następnie zgromadzoną w sali publiczność powitała Leonarda Bogdan, która oddała głos Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów Andrzejowi Chanieckiemu oraz Staroście Opatowskiemu Bogusławowi Włodarczykowi. Po ich przemówieniu dr Janusz Dymitruk opowiedział o historii naszego regionu. Było to symboliczne otwarcie drugiej części programu czyli sesji popularnonaukowej, w której głos zabrali także: Pan Radosław Kubicki z referatem "Pożary i obrona przeciwpożarowa w Opatowie", Pani dr Urszula Oettingen ("Ochotnicze Straże Ogniowe guberni kieleckiej i sandomierskiej"), Pan Marek Lis ("Wielka wojna na ziemi opatowskiej w latach 1914-15"), druh Wiesław Chmielewski ("Życie i działalność społeczno -zawodowa Gustawa Cieślikowskiego"), dr Sylwester Łysiak ("Regionalna kultura ludowa na przykładzie zespołu teatralno- obrzędowego Strefień"). Jako podsumowanie i zakończenie pierwszej części sesji prof. Piotr Matusak wygłosił refleksję nad dziejami miasta Opatowa. W drugiej części głos zabrała mgr Anna Przybylska- pracownica naukowa Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Komisji Historycznej Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, która szczegółowo opowiedziała o prawidłowym sposobie prowadzenia kronik, zwróciła uwagę na często popełniane błędy . Były to praktyczne rady dla zgromadzonych kronikarzy. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych upominków i dyplomów laureatom konkursu. Burmistrz jako gospodarz podziękował symbolicznymi kwiatami mgr Annie Przybylskiej i Leonardzie Bogdan, a w miłych słowach obecnym: historykom, kronikarzom oraz wszystkim, którzy angażują się w pracę Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pod których adresem zresztą podczas całego spotkania wypowiedziano wiele miłych słów.

XIX Ogólnopolski Konkursu Kronik i XIX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP" 30.09.2012

Dnia 28 września br. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie laureatów "XIX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP". Program pierwszego dnia trzydniowej imprezy składał się z dwóch głównych punktów: warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez dr Rafała Dmowskiego i druha Zbigniewa Todorskiego z Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przedstawienia "Z czartem sprawa"- w wykonaniu Zespołu Teatralno-Obrzędowego "Strefień" z Jurkowic. Imprezę uroczyście otworzyli: Pani Leonarda Bogdan -kierownik działu programowego biura Zarządu Głównego Związku OSP RP i Andrzej Klimont -dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury. Warsztaty poprzedził wykład Przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP profesora Piotra Matuszaka. Podczas spotkania w sali widowiskowej obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, który powitał zgromadzonych gości w naszym pięknym mieście. Uczestnicy konkursu mogli przez cały czas podziwiać kroniki zgromadzone w świetlicy OOK, wymieniać poglądy i doświadczenia na temat wspólnej pasji, a po tej przysłowiowej "uczcie dla ducha" we wspólnym gronie spożyć smaczny posiłek. Na zakończenie pierwszego dnia programu o historii zespołu "Strefień" i przedstawienia "Z czartem sprawa" wypowiadały się Panie Barbara Witt-Kargul i Maria Chrapek, a na atrakcje kolejnych dni i zwiedzanie regionu zaprosiła obecnych Pani Leonarda Bogdan.

XIX Ogólnopolski Konkursu Kronik i XIX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP" 28.09.2012

.

90 LAT DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZEJ W OPATOWIE 22.09.2012

Dnia 21 września br. o godz. 16:00 w świetlicy OOK odbyło się spotkanie z kieleckim fotografikiem Andrzejem Borysem. Organizatorami spotkania byli: Opatowska Grupa Fotograficzna oraz Opatowski Ośrodek Kultury. Artysta fotograf barwnie opowiadał o swoim życiu, sztuce fotografowania oraz okolicznościach powstawania poszczególnych zdjęć. Okazuje się, że historie związane z fotografiami były niezwykle ciekawe. Spotkanie w miłej atmosferze trwało ponad dwie godziny. Obecni mogli zadać Panu Borysowi pytania i dowiedzieć się wiele na temat jego przemyśleń dotyczących np. przyszłości fotografii.

   ANDRZEJ BORYS Spotkanie z kieleckim fotografikiem 21.09.2012

W niedzielę 16 września w klasztorze o. o. Bernardynów w Opatowie z ponad godzinnym koncertem wystąpił Kwartet Smyczkowy Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach - Omega . "Ta świątynia to perła baroku, perła 18 wieku. Słuchanie pięknej muzyki w pięknej świątyni nie tylko wyzwala w ludzkich sercach piękne uczucie ale przede wszystkim pozwala otrzeć się o piękno samego Boga" - mówił przed koncertem o .gwardian Tacjan Mróz. Podczas koncertu Muzyczne Impresje, można było usłyszeć walce wiedeńskie Straussa, utwory salonowe Mozarta, dzieła Brahmsa, niezapomniany menuet Luigi Boccheriniego, który publiczności na pewno znany jest ze świata filmu - można rzec, że klasztor rozbrzmiewał szlagierami muzyki klasycznej. Kwartet Omega istnieje od osiemnastu lat. W swoim repertuarze ma utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej i biesiadnej. W jego skład wchodzą muzycy na co dzień grający w Filharmonii O. Kolberga w Kielcach : Aleksander Rudkowski - kontrabas, odpowiedzialny również za opracowania utworów, Krystyna Goncerzewicz skrzypce, Dorota Bałaga - wiolonczela, Marian Kupisz - altówka oraz Agnieszka Nowak - Zagóra - śpiew, która opowiadając o dziełach mistrzów muzyki poważnej, oprowadzała nas po muzycznych impresjach. "Muzyka klasyczna grała we mnie od zawsze i zawsze była obecna w moim życiu..." - powiedział Marian Kupisz, kierownik Kwartetu Smyczkowego Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach- "W Opatowie nie jesteśmy po raz pierwszy, graliśmy niedawno w przepięknej opatowskiej kolegiacie, a osobiście odwiedzam Opatów często, bo mam tu przyjaciół..."- dodał. Publiczność nie tylko dopisała, ale włączając się w wykonanie utworów Ave Maria i Czarna Madonno stworzyła niezapomniany klimat tego wieczoru. Chciałoby się powiedzieć słowami Fausta ze sztuki Johanna Wolfganga von Goethego "Chwilo trwaj! Jesteś piękna!". "Dzisiejszego wieczoru w kościele bernardyńskim przeżyliśmy piękne chwile, chociaż te piękne chwile szybko upływają to jednak z pewnością w naszych sercach na długo pozostaną. Pan Bóg, który jest pełnią piękna pozwolił nam dzisiaj doświadczyć rąbka swojego piękna w usłyszanym koncercie. Dzięki dobrej muzyce, która uspokaja, uszlachetnia, rozwija, sprzyja refleksji, człowiek staje się bardziej człowiekiem. Ludzie potrzebują takich wzniosłych przeżyć" - powiedział po koncercie o. Tacjan Mróz. Organizatorami koncertu Muzyczne Impresje było Stowarzyszenie Region Świętokrzyski, Opatowski Ośrodek Kultury oraz Klasztor o. o. Bernardynów.

MUZYCZNE IMPRESJE kwartet smyczkowy Filharmonii im.O.Kolberga w Kielcach OMEGA 16.09.2012

Paulina Domagała- urodzona 22 czerwca 1988 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym i ściennym, grafiką warsztatową i komputerową, a także tworzy konstrukcje przestrzenne i instalacje, oraz krótkometrażowe filmy animowane i inne. W roku 2008 ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach na specjalności techniki malarskie i pozłotnicze. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dyplom licencjacki uzyskała w 2011 roku w pracowni prof. UJK Jana Walaska z oceną bardzo dobrą. Obecnie studentka ISP w Kielcach przygotowuje się do obrony dyplomu magisterskiego w pracowni prof. Małgorzaty Bieleckiej. Wystawy i osiągnięcia: 2005 - Vorau, Austria, plener artystyczny 2006 - Kirchberg, Austria - wystawa zbiorowa 2007 - Kielce, Pałacyk Zielińskiego, plener "Malujemy pałacyk", wyróżnienie 2008 - BWA Kielce, zbiorowa wystawa podyplomowa Liceum Plastycznego w Kielcach 2009, 2010 - Kielce, Instytut Sztuk Pięknych, wystawy zbiorowe 2012 - Kielce, Pałacyk Zielińskich Na wystawie prezentuję cykle prac, które powstały na przestrzeni kilku lat, łączy je nurt abstrakcji organicznej oraz ekspresji. Na powstanie tych prac duży wpływ miała twórczość polskiego malarza II poł. XX wieku Tadeusz Brzozowskiego, o którym napisałam monografię licencjacką "Między metaforą a ekspresją". Abstrakcja organiczna w moim przypadku jest wyrazem emocji, wewnętrznych spięć i kontrastów. Jest to malarstwo bardziej intuicyjne niż skrupulatnie zaplanowane kompozycje geometryczne, którymi obecnie się zajmuję. Linie i plamy barw początkowo są zaplanowane, lecz dalsza praca jest bardziej spontaniczna, wszystko jest dziełem malarskiej wyobraźni. Prace z cyklu "Powiązania" ukazują nieczytelne sploty linii, szczelin i lirycznych, rozmytych obszarów płótna. Poszczególne elementy obrazu są ze sobą "powiązane" sznurami farby, sklejone w niewidzialny sposób, ściśnięte, w ten sposób wzajemnie ze sobą współpracując. "Więzi" to prace ukazujące relacje dwóch abstrakcyjnych obiektów, które wzajemnie na siebie działają. Łączy je więź emocjonalna, tak jak ludzi. Przestrzeń, w której obiekty zostały umiejscowione przypomina przestrzeń kosmiczną, bardzo odległą, obcą i nieznaną człowiekowi. Cykl "Kobiety" przedstawia fragmenty postaci kobiecej namalowane częściowo abstrakcyjnie, lecz są one czytelne. Gest kobiety przeczesującej włosy dłońmi został zinterpretowany w sposób ekspresyjny, ukazujący ruch i emocje. Kobiece gesty i kokieteryjność jest trudna w uchwyceniu, ruch w tym przypadku zniekształca anatomiczne aspekty kobiecego ciała. "WIĘZI" 2011 Koncepcja, dzięki której powstały prace zakorzeniona jest w ludzkiej wyobraźni. To właśnie wyobraźnia miała największy wpływ na przedstawienia znajdujące się na płótnach. Prace powstawały bez konkretniej określonego szkicu. Formy szkicowe, jakie wykonywałam spełniały rolę poglądową, dopomagającą przy kompozycji kształtu i ułożeniu form. Głównym założeniem ideowym moich prac była przestrzeń niewystępująca w ziemskim środowisku. Cała przestrzeń zakomponowana jest formami ciał organicznych, niby - komórek. Te organizmy komórkowe mają rację bytu w parach, są ze sobą połączone, zazębione, bądź w pewien sposób oddziałują na siebie. Współistnienie jest procesem występującym w wielu środowiskach czy też kulturach. Egzystowanie pojedynczych jednostek jest rzeczą rzadką, a w dzisiejszych czasach wręcz niespotykaną. Organizmy, które są zakomponowane na moich obrazach współistnieją, są parami dziwnych obłych form, które stykają się, są połączone, łączy je podobieństwo. Zawieszone są w przestrzeni, którą można nazwać kosmiczną, ponieważ kosmos nie jest człowiekowi jeszcze do końca poznany. Stanowi to symbol zagadkowości, tego, co obce. Przestrzeń kosmiczna składa się z mniejszych cząsteczek, podobnie jest na moich pracach. Tło stanowią rozlane plamy, lecz także skupiska malutkich cząsteczek - form, które zlewają się w mgławicę tworząc jakby drogę mleczną. Pierwsza praca utrzymana jest w kolorystyce ciepłej. Są to żółcienie, ciepłe fiolety, a także dominanty czerwieni. Formy zakomponowane po przekątnej, są złączone ze sobą ciemnym fioletowo- brązowym pasem o falistym kształcie. Formy te, mają okrągły kształt - przypominają oczy lub razem tworzą dziwacznego potwora. Na temat pracy odbiorca wskazane jest, by miał własne skojarzenia, by wyobraźnia została poruszona i zaczęła intensywnie pracować. Druga praca utrzymana w zimnej kolorystyce, organizmy współistnieją, lecz nie są ze sobą złączone widoczną na pierwszy rzut oka formą. Jeden organizm chroni drugi, jego półkoliste odnóże osłania drugi organizm. W wyobrażonym świecie, bądź w kosmosie, jedna jednostka może również odczuwać ciepło drugiej jednostki. Mimo osobnej egzystencji, owe jednostki chcą się łączyć, chcą istnieć razem, mieć ze sobą jakiś bliski kontakt. Każdemu czasem brakuje drugiej osoby, bądź nawet rzecz, za którą się tęskni. Nikt nie chce pozostać sam, zwłaszcza, jeżeli otacza nas okrutny, zimny świat. Na tej pracy tło jest w kolorze ciemnego granatu, zimnego koloru. Jednostki egzystujące w takim świecie pragną ciepła, więc zbliżają się do siebie. Trzecia praca łączy ze sobą ciepłą kolorystykę purpury z niebieskimi, zimnymi akcentami. Kompozycja diagonalna, którą wyznaczają dwa obiekty abstrakcyjne po prawej stronie, zaś lewa strona pracy to łuna mikroskopijnych cząsteczek, które przypominają drogę mleczną. Organizmy, które można przyjąć za główne postacie nie są bezpośrednio ze sobą połączone, znajdują się obok siebie, lecz mikrostruktura, która znajduje się pomiędzy nimi może oznaczać więź, pozytywną aurę, która je łączy. Te formy istnieją osobno, lecz łączy je telepatyczna więź, siła, która emanuje pomiędzy nimi. Taka sama siła może działać między ludźmi. Struktury i postaci form abstrakcyjnych, które są przedstawione w moich pracach są metaforą, która może dotyczyć ludzkich więzi międzyludzkich, bądź przywiązania do jakiejś rzeczy bądź stworzenia. Każdy odbiorca może inaczej zinterpretować te abstrakcyjne formy. Ważne jest by zaintrygowały go i pozwalały na wyobrażanie skojarzeń z nimi związanych. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku wyobraźnia ludzka, która w miarę możliwości każdej osoby może być bardziej rozwinięta lub mniej. Im bogatszą wyobraźnią dysponujemy tym ciekawiej możemy odebrać przedstawione przeze mnie prace. Organizmy specjalnie mają formę zdefigurowaną, wiążącą się z czymś obcym. Obcość, nieznane obszary dla człowieka są bardzo zagadkowe i wzbudzają zaciekawienie. Mają zaintrygować odbiorcę, wzbudzić zachwyt nad nietypową formą, bądź wzburzenie nieczytelnymi na pierwszy rzut oka przedstawieniami. Małgorzata Śliwa - ur. 1989 r., w Szumsku. W 2008 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie o profilu Artystycznym. W 2011 roku uzyskałam dyplom licencjacki ze specjalności malarstwo sztalugowe w pracowni prof. J. Walaska w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach. 2007- ilustrowanie książki autorstwa A. i T. Bieleckich- "Legendy ziemi staszowskiej", rekonstrukcja przydrożnej figurki św. Józefa z dzieciątkiem pochodzącej z XVIII w., 2008- 2009- wolontariat w Stowarzyszeniu Świętokrzyski Fundusz Lokalnym, jestem także stypendystką danej instytucji 2010- wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Malarskim Zadra 2012- zwycięstwo w konkursie na projekt pracy do rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach WYSTAWY: 2008- Hala Zbożowa w Kielcach 2010- Instytut Sztuk Pięknych w Opolu 2010- zbiorowa wystawa Scheersberg (Niemcy) 2012- Dom Środowisk Twórczych, Pałacyk Zielińskiego Kielce Moje prace są zgeometryzowane dominują w nich płaskie plamy oraz mnogość i wieloznaczność linii, które mają sugerować obiekt znajdujący się na obrazie, a nie w sposób realistyczny go odwzorowywać. Na moich pracach dominują przedstawienia ludzi, najczęściej kobiet o bujnych kształtach wijących się, tańczących… Jeśli chodzi o kolorystykę dominują u mnie zielenie, błękity czy fiolety. Pierwszy cykl "Kobiety" to trzy prace 100×100 cm w kolorystyce zieleni z elementami czerwieni i żółci. Zieleń jest dla mnie kolorem spokoju, toteż chciałam zachować nim nastrój odprężenia, ekstazy, intymności. Wielokrotność powtarzających się linii sugeruje ruch postaci. Drugi cykl to trzy prace 35×50 i dwie 100×70, w których dominuje błękit, zieleń i fiolet. Dane prace zatytułowałam "Wspomnienia". Obrazy przedstawiają ważne dla mnie osoby i ich zmianę z perspektywy lat. Trzeci cykl "Mixtum compositium" tworzą trzy prace o wymiarach 2× 100×100 cm. i 1× 80×80. Nawiązują one do obcych kultur i pokazują taniec , ruch kobiety. Czwartym cyklem, który chcę pokazać jest instalacja pt. "Pomiędzy", ukazuje ona świat na pograniczu fikcji, a rzeczywistości. WYSTAWA CZYNNA DO KOŃCA WRZEŚNIA!!!

WERNISAŻ MALARSTWA "ABSTRAKCJA I KOBIETY" Paulina Domagała i Małgorzata Śliwa 14.09.2012

W dniach 7-9 września w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty teatralne z uczniami Zespołu Szkół nr 2 z klas 2a,2c i 3a . Podczas warsztatów młodzi ludzie w kilkugodzinnych blokach pracowali nad plastyką ciała, tańcem i ruchem scenicznym. Największą część warsztatów poświęcono jednak pracy nad wyrażaniem emocji, umiejętnością nawiązania dialogu na scenie , a także improwizacji na zadany temat. Zajęcia prowadzili studenci IV roku Akademii Teatralnej im.Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku: Remigiusz Kriese i Anna Przygoda.

              "WARSZTATY TEATRALNE" 7-9 WRZEŚNIA 2012r.