Zamówienia Publiczne

Pobierz

Zapytanie Wyposażenie OOK Wirtualne okno opatowskiej kultury”

 

 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty
,,Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie"


Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty

,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie - ,,Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie"

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty