Ze względu na znaczący wzrost zachorowań na COVID - 19 w Polsce

                                Dyrektor i Pracownicy

                           Opatowskiego Ośrodka Kultury

                     informują o czasowym zawieszeniu zajęć

   prowadzonych w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego

  Ograniczenie działalności OOK przewidujemy od 27.03 do 09.04.2021 r.

Jednocześnie, mamy nadzieję na pojawienie się dogodnej sytuacji, by wrócić do naszych zajęć

                               i do kontaktu z publicznością

                                   Dyrektor i Pracownicy

                    Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

 

 


Zawieszenie zajęć

26 kwietnia 2021